บริจาค

จากพิซซ่าชิ้นเดียว สู่กำลังใจที่ยิ่งใหญ่

ที่สหรัฐอเมริกา ร้านพิซซ่าขนาดเล็กในเมืองฟิลาเดเฟียเปิดให้ลูกค้าสามารถบริจาคพิซซ่า 1 ชิ้นให้แก่คนไร้บ้านในเมืองฟิลาเดเฟีย (เพราะพิซซ่า 1 ถาด ประกอบไปด้วยพิซซ่าชิ้นเล็ก ๆ ตั้ง 8-12 ชิ้น) ในราคาชิ้นละ 1$ ทุกครั้งที่มีคนบริจาค ทางร้านก็จะให้ผู้บริจาคเขียนโพสอิทไปแปะกำแพง และถ้ามีคนไร้บ้านหรือผู้ยากไร้เข้ามาในร้าน คนคนนั้นก็สามารถหยิบโพสอิทบนกำแพงมาแลกพิซซ่าได้ฟรีทันที 1 ชิ้น แต่รู้ไหมว่าไป ๆ มา ๆ โครงการนี้ได้บริจาคพิซซ่าไปแล้วกว่า 70,000 ชิ้น! ฟิลาเดเฟียเป็นเมืองที่มีคนไร้บ้านกว่า 185,000 คน (60,000 คนเป็นเด็ก) การยกระดับความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านเป็นหน้าที่ใหญ่ ๆ ของเทศบาลเมือง แต่ในระดับประชาชนที่อยากเริ่มต้นทำอะไรเองเลย การ “Pay It Forward” หรือ “ส่งต่อความปรารถนาดี” ในระดับเล็กก็ยังช่วยทำให้มีความหวังขึ้นมาในสังคมได้บ้าง โครงการ Wall of Sharing ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้ – ทุกวันนี้มีคนปรึกษาจิตแพทย์จำนวนมากก็จริง แต่ก็ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงจิตแพทย์เป็นจำนวนไม่น้อย เราจึงคิดว่า คงจะดีถ้าคนธรรมดาอย่างเรา ๆ สามารถบริจาคเงินเพื่อให้นักศึกษาที่มีเรือ่งทุกข์ใจได้มีโอกาสได้รับคำปรึกษากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้สัก […]

-->