FAQs คำถามเกี่ยวกับโครงการ

[su_spoiler title=”Q : เป็นนักศึกษา อยากใช้บริการฟรีมีเงื่อนไขไหมคะหรือเป็นใครก็ได้” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : อูก้าเปิดให้นักศึกษาใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ตกลงร่วมมือกับอูก้า ตอนนี้ที่ลงนามแล้วได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มูลนิธิวัฒนเสรี(The Freedom Story)

น้องๆทางมหาลัยรัฐนั้นเข้าเกณฑ์การใช้บริการทั้งหมด แต่เปิดช่องทางเข้ามาใช้ตรงๆได้ตามรายชื่อด้านบนคะ ซึ่งตอนนี้มีน้องๆที่ ooca ดูแลรวมทั้งหมดกว่า 60,000 คนค่ะ

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. กรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม

 • ชื่อ-นามสกุลจริง เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง ที่อยู่ทั้งของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ถ้าเป็นนักศึกษาที่ต้องการใช้โดยไม่รอ MOUของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ http://tinyurl.com/joinooca

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : ทำไมถึงมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเท่านี้ แล้วมหาวิทยาลัยอื่นล่ะ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

 

A : ในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหนึ่ง ทางเราจะต้องทำ MOU ว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของนิสิตนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการส่งต่อดูแลเด็กๆในยามเกิดภาวะเสี่ยงอย่างละเอียด  ดังนั้นสถาบันที่เข้าร่วมโครงการแล้วคือสถาบันที่กระบวนการทางเอกสารได้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานจริงค่ะ

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ ประสานงานแล้วรอการตัดสินใจของผู้บริหารฯ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยอธิบายสั้น ๆ ดังนี้

 1. อูก้าจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมระบบหลังบ้าน (admin) อบรมระบบ และการใช้งานให้แก่เจ้าหน้ามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
 2. อูก้าและมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจระบบการใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพการให้คำปรึกษา การรักษาความลับ และความปลอดภัย
 3. การพิจารณาเริ่มต้นให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถเริ่มได้ก็ต่อเมื่อการระดมทุนใน Wall of Sharing มีงบประมาณ 100,000  บาทขึ้นไป เมื่อเงินบริจาคครบหนึ่งแสนบาทแรก บริษัทฯ จะเริ่มจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากับมหาวิทยาลัยแรกที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ฯ (MOU) หลังจากนั้นเมื่อมีเงินบริจาคเป็นยอดเงินครบอีก 100,000 บาท (เมื่อยอดสะสมการบริจาคครบ 200,000/ 300,000 … บาท) ก็จะจัดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับที่สอง ที่สาม … ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ฯ เป็นลำดับ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : จะมีมหาวิทยาลัยในโครงการเพิ่มอีกมั้ย อยากให้มี ม. หนูบ้าง” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

A : เราอยากร่วมมือกับหลายๆ ที่เลยค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะถ้าน้องมี Contact ของผู้รับผิดชอบที่อยากให้เราติดต่อไปหา ระบุได้เลยว่าอยากให้เราประสานกับใครค่ะ ติดต่อ [email protected]

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ประสานงานแล้วรอการตัดสินใจของผู้บริหารฯ ได้แก่ สถาบันเทคโนโยลีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒน์ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ เราจะอัพเดทให้เป็นระยะถ้ามหาวิทยาลัยใดลงนามเพิ่มเติมแล้ว

ถ้าสถาบันของน้องยังไม่ได้เข้าร่วมในระบบ สามารถติดต่อมาที่ [email protected] ทีมงานจะประสานงานติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ค่ะ

 

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : หนูเข้าเงื่อนไขมหาวิทยาลัยในสังกัด จะใช้งานได้อย่างไร” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

A : *** ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่ครบเกณฑ์การให้บริการแล้ว คือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งตอนนี้อยู่ในการวางระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ หลังจาก กำหนดวัน launch การใช้งานร่วมกับ มหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ

 

 1. Register ในแอพพลิเคชั่น Ooca ด้วย อีเมล์นักศึกษา (อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย ac.th หรือ .edu เป็นต้น)
 2. เข้าไปใช้งานนัดหมายกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในระบบและปรึกษาผ่านวีดีโอคอลได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

**การใช้งานผ่านอูก้าจะเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ยกเว้นเพียงกรณีที่มีเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตที่จะระบบจะเปิดเผย id ให้กับเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยและประสานงานการดูแลเพื่อความปลอดภัยของต่อไปค่ะ

 

——

ขั้นตอนการเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยอธิบายสั้น ๆ ดังนี้

อูก้าจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมระบบหลังบ้าน (admin) อบรมระบบ และการใช้งานให้แก่เจ้าหน้ามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ

อูก้าและมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจระบบการใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพการให้คำปรึกษา การรักษาความลับ และความปลอดภัย

การพิจารณาเริ่มต้นให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถเริ่มได้ก็ต่อเมื่อการระดมทุนใน Wall of Sharing มีงบประมาณ 100,000  บาทขึ้นไป เมื่อเงินบริจาคครบหนึ่งแสนบาทแรก บริษัทฯ จะเริ่มจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากับมหาวิทยาลัยแรกที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ฯ (MOU) หลังจากนั้นเมื่อมีเงินบริจาคเป็นยอดเงินครบอีก 100,000 บาท (เมื่อยอดสะสมการบริจาคครบ 200,000/ 300,000 … บาท) ก็จะจัดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับที่สอง ที่สาม … ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ฯ เป็นลำดับ

 

***รายชื่อมหาวิทยาลัยจะมีการอัพเดทเรื่อยๆค่ะ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : อยากใช้บริการฟรีแต่มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในรายชื่อ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

A : ถ้าสถาบันของน้องยังไม่ได้เข้าร่วมในระบบ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง [email protected] ทีมงานจะประสานงานติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ค่ะ

ถ้าน้องมี contact ของผู้รับผิดชอบที่อยากให้ติดต่อสามารถระบุได้เลยเพื่อความรวดเร็ว จากประการณ์ของอูก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบและมีอำนาจการตัดสินใจได้รวดเร็ว   ตอนนี้มีหลายสถาบันที่กำลังอยู่ในขั้นตอนในการเจรจาลงนาม

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : รอไม่ไหว อยากใช้งานเลยค่ะ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

 

A : ถ้านักศึกษาอยากจะใช้เลย น้องๆ จะต้องส่งข้อมูลยืนยันตัวตนและผู้ปกครองที่สามารถติดต่อดูแลได้เพื่อความปลอดภัยมาที่ [email protected] แล้วทางทีมงานจะติดต่อขอเอกสารยืนยันตัวตนต่อไปนะคะ

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. กรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม : ชื่อ-นามสกุลจริง เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง ที่อยู่ทั้งของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ลงชื่อใช้ กดที่นี่ค่ะ http://tinyurl.com/joinooca[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : แต่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่รับรู้เลยค่ะ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

A : หากไม่ประสงค์ยืนยันตัวตนและไม่อยากรอการประสานงานกับมหาวิทยาลัย ทางเราแนะนำให้ใช้บริการแบบบุคคลทั่วไปที่ชำระค่าบริการตามปกติค่ะ สะดวก รวดเร็ว และเป็นส่วนตัวแน่นอน

โครงการกำแพงพักใจ: Wall of Sharing กำลังเพิ่มการช่วยหลือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ แต่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. กรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานที่จำเป็นในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์

ข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม : ชื่อ-นามสกุลจริง เลขประจำตัวประชาชนพร้อมการอัพโหลดบัตรประชาชน เลขประจำตัวนักศึกษาพร้อมการอัพโหลดบัตรนักศึกษา รายละเอียดการติดต่อผู้ปกครอง ที่อยู่ทั้งของนักศึกษา ผู้ปกครอง และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ลงชื่อใช้ กดที่นี่ค่ะ http://tinyurl.com/joinooca

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : สวัสดีค่ะ เป็นคนธรรมดาอยากช่วยบริจาคให้กับโครงการ บริจาคได้ทางไหนบ้างคะ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : สามารถบริจาคออนไลน์ได้เลย ผ่านเวบไซท์ www.taejai.com/wallofsharing ได้เลยค่ะ จะตัดบัตรเครดิต โอนเงิน หรือใส่เป็นบัตรของขวัญก็ได้ค่ะ[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : แล้วถ้าจะบริจาคในนามองค์กร บริษัท ติดต่อได้ช่องทางไหนคะ มีใบหักภาษีให้หรือไม่” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

A : เงินบริจาคสามารถออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ ภาคธุรกิจที่สนใจบริจาคสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง ooca โทร:  090-004-0006 หรือ email: [email protected]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q :เป็นฝ่ายบริการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วม” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] A : ติดต่อเข้ามาได้ทาง ooca เลยค่ะทางเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือตั้งแต่เวลา 8:00 – 24:00 โทร:  090-004-0006 หรือ email: [email protected] ยินดีมาก ๆ ที่จะร่วมมือกันดูแลนักศึกษาให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : ผมอายุเกินวัยเรียนแล้ว อยากใช้บริการ​บ้าง ต้องเริ่มอย่างไรครับ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

ถ้าอยากใช้งานสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น Ooca ได้เลย

ผ่าน App Store >> www.ooca.co/ios

หรือ Play Store >> www.ooca.co/android

หรือใช้งานผ่าน Chrome Browser บนคอมพิวเตอร์ได้ที่ www.ooca.co

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Q : สำหรับบุคคลทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าปรึกษาอย่างไร” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

เป็นค่าตอบแทนอาจารย์จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และค่าพัฒนาดูแลแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านค่ะ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนนักศึกษาบางส่วนจะได้รับการสมทบจากการใช้งานของท่านด้วยเช่นกัน ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ถ้าอยากใช้งานสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น Ooca ได้เลย

ผ่าน App Store >> www.ooca.co/ios

หรือ Play Store >> www.ooca.co/android

หรือใช้งานผ่าน Chrome Browser บนคอมพิวเตอร์ได้ที่ www.ooca.co

[/su_spoiler]

 

-->