“เพราะ สุขภาพใจ เป็นสิ่งสําคัญ”

ร่วมสนับสนุนโครงการบริการทางสุขภาพจิตที่ทุกคนเข้าถึงได้
ยอดบริจาครวม

914,469 บาท

ปัจจุบัน Wall of Sharing ยังเป็นโครงการภายใต้ Ooca หรือ บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์บางประการของ Ooca และ Wall of Sharing นั้นแตกต่างกัน
Ooca เป็นองค์กรในรูปแบบของบริษัท ส่วน Wall of Sharing เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ด้วยเหตุผลว่านี้ ทำให้ Wall of Sharing มีความตั้งใจในการจดจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
ซึ่งการจดจัดตั้ง Wall of Sharing เป็นมูลนิธิ จะส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะก่อให้เกิดความมั่นใจ และสบายใจแก่ผู้ใช้งานว่าขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นองค์กรเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

“ร่วมสนับสนุนโครงการบริการดูแลจิตใจ สำหรับเยาวชน อนาคตของชาติที่เข้าถึงได้ง่าย”

Problem

ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมยุคปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี สถิติของต่างประเทศและประเทศไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ. 2556 พบว่าปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชากรกว่า 7 ล้านคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต

7 millionsที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต
กลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด
จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามรพ.

โครงการ Ooca wall of sharing เพื่อสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ที่เยาวชนผู้รับบริการจะสามารถปรึกษาปัญหาทางจิตใจกับนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ ได้สะดวกผ่านช่วงทาง Application ที่ทันสมัยโดยทาง Ooca ปรับลดราคาค่าให้คำปรึกษาลง 76% สำหรับโครงการ wall of sharing ให้น้องๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาด้านจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมาย 50,000 คน

How it works

1

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

สมทบทุนที่เลขบัญชี 009-8-07109-5 ธนาคารกรุงเทพ

น.ส. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ และ น.ส. อุ้มขวัญ ผูกศรี