Uncategorized

พูดถึงโรคซึมเศร้าแบบสร้างสรรค์สไตล์ครีเอทีฟกับ เอี่ยว ศิวะภาค เจียรวนาลี

จิตใจเราเป็นเหมือนอวัยวะของเรา เพียงแต่เป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็น เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเช่นเดียวกัน และถ้าเกิดว่ามันเราไม่สบายในส่วนนี้ เราก็ควรจะรักษาให้ดีขึ้น

-->