ไม่ผิดอะไรกับการเป็น Introvert

 

เราชอบอยู่คนเดียวลำพังเพราะมีสมาธิในการใช้ความคิด เราไม่ชอบความวุ่นวายจึงไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เราไม่รู้จักกันก็เลยไม่รู้จะชวนคุยกับคนแปลกหน้ายังไง เราแค่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert ที่สามารถหาความสุขเล็กๆ น้อยๆ กับตัวเองเหมือนกับคนที่มีบุคลิกภาพอื่นๆ นั่นแหละ อย่าตัดสินว่าเราขวางโลกเพียงเพราะไลฟ์สไตล์ของเราเลย

————-
ข่าวดีคือวันนี้นักศึกษาปริญญาตรีในมหาลัยรัฐสามารถลงทะเบียนใช้บริการจิตแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีผ่านแอพพลิเคชัน Ooca โดยลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดที่ www.wallofsharing.com
#ooca #wallofsharing #กำแพงพักใจ

-->